OVER U-HUMAN DEVELOPMENT

U-Human Development is een landelijk werkend Loopbaanadvies- en outplacementbureau dat diensten verleent op het gebied van

- individuele loopbaanbegeleiding
- duurzame inzetbaarheid
- outplacement
- coaching
- mediation

Veelal betreft het een projectmatige aanpak voor groepen medewerkers bij een fusie, overname, reorganisatie of veranderingstraject.

Opgericht in 2003 werken wij vanuit de kantoren in Zwolle en Amersfoort waar de projecten gecoördineerd en ondersteund worden door een team van deskundigen.
De kandidaten worden individueel begeleid en geadviseerd tijdens een lastige periode waarin ze zich bevinden, namelijk het afsluiten van de huidige werksituatie en het orienteren op een nieuwe toekomst binnen een nieuwe werkkring, zowel intern als extern.

De kracht van U-Human is de persoonlijke  begeleiding, die ondersteund en versterkt wordt door gebruik te maken van online, op maat gesneden, instrumenten en het inzetten van diverse netwerkcontacten en bijbehorende methodieken.
Dit versnelt het outplacementtraject aanzienlijk en geeft een enorme voorsprong op een krimpende arbeidsmarkt.

Kenmerkend voor de werkwijze van U-Human Development zijn haar speerpunten: betrokken, pro-actief, pragmatisch, maatwerk en resultaatgericht.
Ons doel is een moeilijk traject hanteerbaar en begrijpelijk te maken en dat traject op een excellente manier uit te voeren. 


VISIE


Stilstand is achteruitgang! Daarom moeten organisaties voortdurend inspelen op de ontwikkelingen die zich voordoen in de markt.
Veranderings- en groeiscenario’s zijn pas succesvol als zij gepaard gaan met het persoonlijke veranderingsproces van de individuele medewerker. Het bewerkstelligen van synergie tussen beide aandachtsgebieden behoort tot de specialismen van U-Human Development. Veranderingen slagen alleen als ze gedragen worden door de mensen die het moeten doen.

U-Human Development begeleidt en helpt medewerkers bij veranderingprocessen. In de dynamiek steunt en ondersteunt zij de mensen die moeten bewegen in vaak nieuwe, onbekende situaties.

U-Human Development doet dat door afstand te nemen. Zodat  zij objectief kan beoordelen en niet wordt meegezogen in de hectiek. Zij streeft ook naar betrokkenheid voor een hechte vertrouwensband met de mensen die zij gaat begeleiden. Daarbij is het leveren van maatwerk en kwaliteit het uitgangspunt.

Het team van U-Human Development heeft bewezen dat zij processen in beweging krijgt.