LOOPBAANADVIES EN CAREER COACHING

Bij career-coaching helpt U-Human Development medewerkers om een transparant beeld te krijgen van persoonlijke kwaliteiten, ambities, mogelijkheden en onmogelijkheden. Aan de hand van het opgestelde profiel gaat de betrokkene met steun van onze adviseur op zoek naar een nieuwe passende functie. Veel mensen willen na een aantal, vaak vanzelfsprekende stappen in hun loopbaan, een bewuste keuze maken voor het vervolg van hun carrière. Career-coaching helpt hen bij het maken van een afgewogen beslissing. Het is gericht op het vinden van passende nieuwe uitdagingen binnen of buiten de organisatie. 

De aanpak van U-Human Development bij Career-coaching start met een beschrijving van de loopbaan tot nu toe. Wat heeft de persoon in kwestie gedaan, waar is hij of zij goed in, wat geeft hem of haar energie? We maken de ambities expleciet en kijken in hoeverre deze haalbaar zijn. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de houding en presentatie van de persoon. Persoonlijke kwaliteiten, ambities, mogelijkheden en presentatie worden op elkaar afgestemd en vertaald in een duidelijk profiel. Als de uitkomst aangeeft dat het goed is om elders een functie te zoeken, maken we de kandidaat wegwijs op de arbeidsmarkt. U-Human Development reikt netwerken aan en begeleidt de kandidaat bij het betreden van de arbeidsmarkt. Indien nodig helpen we hem of haar bij de verbetering van de performance in gesprekken. Ondertussen wordt een nieuw curriculum vitae ontwikkeld. 

Career-coaching varieert in duur en intensiteit, afhankelijk van de vraag en de situatie. Career-coaching kan plaatsvinden in het kader van een outplacement traject. Het einddoel van het traject is dan de stap naar een nieuwe organisatie. Ter ondersteuning van het traject werkt de kandidaat met de werkmap : “Keuzes in de loopbaan”.