MEDIATION

Mediation: zelf de touwtjes in handen houden.  

Het begrip Mediation mag dan al stevig zijn ingeburgerd, toch nog even een opfrissertje: Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, die mensen in staat stelt zelf hun conflict op te lossen, weliswaar met behulp van mediation. Het voorgoed uitbannen van conflicten, onenigheid, gesteggel en zakelijk gehakketak is een illusie. Sinds mensenheugenis beschikken we echter al over een rechterlijke macht om allerhande geschillen te beslechten. In onze tijden zijn we echter getuige van een “concurrerend” fenomeen dat we aanduiden als Mediation. Basisgedachte is om vrijwillig en in een vertrouwelijke sfeer tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. Het beslechten van geschillen “ buiten de rechter om”, mag dan al een stormachtige ontwikkeling hebben doorgemaakt, het heeft er alle schijn van dat voor deze “bemiddeling” de komende jaren een nog veel dominantere rol is weggelegd. 

Succes  

Dat die ontwikkeling bepaald geen nattevingerwerk is, kwam recent aan het licht na de evaluatie van een twee jaar durende proef. Uit het rapport dat minister Donner eind 2003 naar de tweede kamer verstuurde, blijkt klip en klaar dat Mediation een regelrechte succesformule is geworden. Onafhankelijke mediators kregen het voor elkaar om in ruim 60 procent van de gevallen een oplossing in elkaar te timmeren, waar beide partijen zich in konden vinden. Als het aan de minister van justitie ligt, worden mediators dan ook landelijk ingezet om vrijwel alle denkbare soorten conflicten of geschillen tot een goed einde te brengen. 

Oplossen van zakelijke conflicten

Ook U-Human Development heeft ondertussen de nodige professionele expertise opgebouwd op het gebied van Mediation. De NMI (Nederlands Mediation Instituut)-mediators van U-Human Development richten zich specifiek op zakelijke conflicten binnen organisaties. Immers doelstelling van de organisatie is onder andere het voorkomen van bijvoorbeeld outplacement. Om de procedure kort samen te vatten, het volgende stappenplan:

1. De mediation begint en eindigt met een schriftelijke overeenkomst.
2. Tijdens de eerste bijeenkomst leggen de partijen samen met de mediatior de spelregels vast.
3. Vervolgens brengt de gekwalificeerde U-Human professional door middel van vragen de problematiek in kaart.
4. In het volgende stadium wordt er gebrainstormd over mogelijke oplossingen, waarbij de opponenten zelf- in onderling overleg- een oplossing creëren.
5. Als via geven en nemen en het afwegen van alle “voors en tegens” een voor beide partijen acceptabele oplossing kan worden bereikt, wordt deze vastgelegd in een bindende vaststellingsovereenkomst.

De voordelen van Mediation op een rijtje:
• Snelle oplossing en daardoor kostenbesparend
• Partijen houden zelf de touwtjes in handen
• Voorkoming van een verdere escalatie van het conflict
• Ruimte voor creatieve oplossingen
• Geen onnodige beschadiging van partijen
• Gezamenlijke oplossing= win-win resultaat

De mediatiors van U-Human Development gaan uit van de transformatieve benadering bij mediation. De mediators zijn NMI gecertificeerd en maken deel uit van het Mediation-Gilde.