OUTPLACEMENT

Het outplacementprogramma van U-Human Development omvat de volgende stappen;  

1. Balans opmaken. Verwerken van de “gedwongen” functieverandering en bezinning op de ontstane situatie. Bespreken van dilemma’s, zelfbeeld, motivatie en verdere ontwikkeling.  

2. Orientatie op de eigen mogelijkheden. Via een systematische aanpak wordt een sterkte-/zwakte analyse gemaakt van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteit. Dit houdt o.a. in:
• inhoudelijke en persoonlijke ( gedrags) begrenzingen,
• persoonlijke succesfactoren,
• groeikansen en knelpunten,
• profiel van de ideale functie.  

3. Psychologisch onderzoek (indien noozakelijk)
• capaciteitenanalyse
• persoonlijkheidsonderzoek
 

4. Orientatie op de arbeidsmarkt Het onderzoek van de persoonlijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
* Hoe zit de arbeidsmarkt in elkaar?
* Waar vind ik een motiverende arbeidsplaats?
• Hoe moet de functie er taakinhoudelijk uitzien?
• Welke bedrijfscultuur past het beste?  

5. Sollicitatietraining
• Training in schriftelijke en mondelinge presentatie.
• Opstellen en schrijven van een Curriculum Vitae (CV) en verschillende soorten sollicitatiebrieven.
• Oefening en training in sollicitatiegesprekken.
 

6. Marktbewerking
Het gericht benaderen van de arbeidsmarkt via advertentie, werving&selectiebureaus, vacaturebanken, open sollicitaties en netwerken.  

7. Toetsen arbeidsovereenkomst
Het toetsen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (rechten en plichten) op voor werknemer minder gunstige condities.