REFERENTIES

U-Human Development heeft inmiddels ruime bijdragen geleverd aan uiteenlopende organisaties, veelal in projektvorm: 


Rechtshulp Oost Nederland: Transitie begeleid van voormalige bureaus Rechtshulp naar enerzijds privatisering, nu Rechtshulp Nederland, en anderzijds het overheidsorgaan Het Juridisch Loket.

Eendaagse incompany-trainingen voor diverse teams, in het kader van management en organisatieontwikkeling en gericht op het realiseren van een nieuwe visie en missie.
 

Fundeon: (voorheen SBW en Bouwradius) Kenniscentrum voor de bouw en infra.
Fusie begeleid voor de medewerkers die niet mee wilden verhuizen van Zoetermeer naar Harderwijk en alle veranderingen op individueel niveau tijdens de fusie.

Voor voormalig SBW de medewerkers begeleid n.a.v. de sluiting van de kantoren in Hoogeveen, Gouda en Rijswijk.

Vanaf 2001 sparringpartner voor de afdeling P&O bij Fundeon en het vaste bureau voor loopbaanbegeleiding.


Interpay: (nu Equens) Het helpen opzetten van het mobiliteitscentrum, evenals het bevorderen van deskundigheidsbevordering - en voor Interpay Amsterdam downsizing van girale services gerealiseerd. Tevens sluiting Interpay Leusden begeleid.


Calibris: (kenniscentrum voor welzijn, zorg en sport). In het kader van het migratietraject Loopbaan Quick Scans uitgevoerd voor de gehele organisatie (215 fte), zodat een ieder die het betreft zich kan bezinnen op de loopbaan om zo een bewuste keuze te maken. Op basis van vrijwilligheid hebben 150 medewerkers er gebruik van gemaakt.


Infomedics: Het opzetten van serviceteams en het samenstellen en opbouwen van het personeelsbestand door het uitvoeren van assessments en loopbaanonderzoeken.


Ecabo: ( kenniscentrum voor de administratieve sector, ICT en beveiliging) het verzorgen van outplacement en loopbaanbegeleiding en het afnemen van Loopbaan Quick Scans.


Akzo Nobel: medewerkers begeleid die niet mee wilden verhuizen met een bedrijfsonderdeel van Akzo Nobel naar Obenburg in Duitsland.


Soma-College: Loopbaanonderzoeken uitgevoerd. Eerst voor het samenstellen van een nieuw managementteam en vervolgens voor alle docenten, staf- en administratief personeel. Doel van het loopbaanonderzoek is om helderheid te krijgen in een relatief kort tijdsbestek in zaken als werk- en denkniveau, interesses en de persoonlijke eigenschappen en drijfveren. Dit om de persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen zodat iedere medewerker het persoonlijk ontwikkelbudget gericht kan gaan besteden.


BAM Utiliteitsbouw: trainingen en coaching verzorgd voor het definiëren en implementeren van intern Ondernemerschap (via ons zuster bedrijf U-Turn Nederland (www.uturnnederland.nl).

Voor BAM Grote Projekten en BAM Utiliteitsbouw regio Oost het verzorgen van coaching.Wij zijn aangesloten en actief lid van NOLOC (Nederlandse Orde van Loopbaan- en Outplacementadviseurs en conformeren ons daarbij aan de gedragscode van NOLOC).

Tevens zijn wij lid van het NMI ( Nederlands Mediation Instituut).